Image
Panvové dno prakticky

„Panvové dno prakticky“ je workshop, ktorého hlavnou témou ako názov napovedá bude panvové dno, ktoré teoreticky dopodrobna rozoberieme, opäť ho poskladáme a budeme s ním veľa prakticky pracovať.

 

Na workshope sa okrem iného :
- pozrieme na to, ako panvové dno vyzerá, ako funguje, čo v našom tele ovplyvňuje, s čím spolupracuje a prečo je dôležité, aby bolo v dobrom stave.      Naučíme sa ho nacítiť, lokalizovať a pracovať s ním tak, aby fungovalo optimálne.
- budeme pracovať so štruktúrami tela, ktoré ho priamo ovplyvňujú cez pohyb, ťah a tlak.
- pomocou dychu budeme pracovať s panvovým dnom zvnútra a pozrieme sa na to, ako správne dýchanie môže pomôcť rozvinúť jeho dynamiku.
- s panvovým dnom budeme pracovať aj ako so súčasťou hlbokého stabilizačného systému.
- pozrieme sa na súvislosť panvového dna a problémov, ako inkontinencia, neplodnosť, ženských problémov, nefunkčného brušného svalstva, problémov s chrbticou a bolesti kostrče, držania tela, bolesti bedrových kĺbov, chronický kašeľ, bolestivá krčná chrbtica a mnohé ďalšie
- na panvové dno ako súčasť väčšieho celku sa pozrieme aj z pohľadu psychosomatiky – ako na náš emočný barometer, to čo formuje naše základné psychické postoje a poskytuje existenčnú oporu, a ako na domov našich krokov, či už pohybových alebo životných.
- budeme riešiť aj to, akým spôsobom zvykneme sedieť, chodiť a aké nosíme topánky. To všetko môže ovplyvňovať zdravie nášho panvového dna.
- cez vedomý pohyb, budeme pretvárať naše pohybové vzorce, ktoré môžu panvové dno ovplyvňovať.
- z praktických cvičení sa okrem dychu a lokalizácii svalov panvového dna povenujeme aj nácviku Kegelových cvikov a nácvik jednotlivých pozícií praktickej zostavy vychádzajúcej najmä z jogovej terapie, ale aj z metódy Ľudmily Mojžišovej a Sarah Duvallovej. Taktiež využijeme funkčnú relaxáciu zameranú na panvové dno.


Budeme riešiť aj to, akým spôsobom zvykneme sedieť, chodiť a aké nosíme topánky. To všetko môže ovplyvňovať zdravie nášho panvového dna. Tiež si vyskúšame vedomý pohyb, cez ktorý budeme pretvárať naše pohybové vzorce, ktoré môžu panvové dno ovplyvňovať.

 

Workshop je vhodný pre všetky vekové kategórie. Cvičenie nie je náročné, pozostáva z jednoduchých, všeobecne zvládnuteľných cvikov, ktoré však budeme individuálne nastavovať podľa princípov jogovej terapie tak, aby ich zvládli aj tí, ktorí majú pri cvičení možné fyzické prekážky.

 

Workshopom Vás bude sprevádzať Lucia Koreňová

 

Teší sa na Vás

Lucia

Podrobnosti
  • Dátum: 10 mar - 10 mar 2018
  • Čas: 08:00 - 12:00
  • Cena od:  €25.00
  • Kategória udalosti: 
Contact