Image
Nájdi svoj rytmus s Javorom Divotvorom

Hudba má silu spájať, liečiť, podporiť. Je univerzálnym jazykom našej duše, vyjadruje emócie a rozumieme jej aj bez slov. Hudba je nástroj, vďaka ktorému môžeme medzi sebou komunikovať na hlbšej úrovni. Môžeme ňou zasiahnuť a ovplyvniť správanie človeka, formuje našu osobnosť, emócie, aj pohľad na svet.  Je teda celkom prirodzené ju využívať aj v procese samoliečenia, keďže má priame účinky na somatiku človeka a fyziologické procesy tela a priamo podporuje kreativitu, zvyšuje inteligenciu a schopnosť sústredenia.

 

Jedným zo základných prvkov hudby je rytmus. Rytmus sa už tisíce rokov využíva na prepojenie sa s vnútorným svetom. Zmysel preň máme v sebe odpradávna všetci, už od počatia vedení rytmom srdca svojej mamy. Rytmus nás vedie celým životom - cez vlastný tlkot srdca, rytmus dychu, rytmickú následnosť krokov, ale aj cez prírodné opakované rytmy a cykly prírody. Rytmus je vo všetkom okolo nás i v nás samotných. Stačí ho len začať vnímať a nechať sa ním viesť. Všetci veľmi dobre vieme, že keď životom ideme s ním, celé žitie je omnoho ľahšie, plynulejšie a hladšie. Opätovné a pravidelné spájanie s rytmom nám môže pomôcť opäť objaviť aj rytmus svojho tela, duše, života - najmä, ak sme s ním stratili kontakt vďaka neustálemu zhonu, odpojeniu sa od seba samých a od prírody.

 

Rytmus tvorený bubnom je jeden z najsilnejších, ktoré ľudia  oddávna vytvárali a tvorili ním priestor na svoje vlastné liečenie a  radosť.

Okrúhly tvar bubna symbolizuje vesmír. Zvuk, ktorý vydáva vyvoláva v mozgu zmeny frekvencií na alfa hladinu a pomáha rozširovať vedomie. Spolu s vedomím a pozornosťou ktorú do hry na bubon vkladáme sa bubon stáva liekom aj liečiteľom. Skupinové bubnovanie a spoločné hranie na živé nástroje, spoločný spev a tanec má obrovský terapeutický potenciál a pomáha nám uvoľniť naše vnútorné bloky a nahromadený stres, prekonávať predsudky o sebe samom, dovoliť si znovu žiť svoj život v plnosti, radosti a autenticky sa prejavovať - vyjadriť svoje emócie, nepotláčať ich a tak žiť plnohodnotnejší život.

 

Mnohí z nás majú radosť z hudby a rytmu, ako aj schopnosť využívať ich plný potenciál potlačenú vďaka slovám, ktoré  nám kedysi niekto povedal - z teba hudobník nikdy nebude, nemáš rytmus, tvoj spev sa nedá počúvať, hýbeš sa ako drevo..… (doplňte si :). Ak Ťa láka možnosť sa za pomoci hudby preniesť  cez všetky tieto staré vzorce, presvedčenia o sebe samom a zranenia - pustiť obmedzenia a nechať rytmus voľne prúdiť celým telom, hoci aj keď nemáš žiadne predchádzajúce skúsenosti, pozývame Ťa na celodenný hudobný workshop s Javorom Divotvorom.

 

Workshop je určený pre :

tých, ktorých hudba a bubny lákajú a chceli by sa o nich dozvedieť viac
tých, ktorí by sa chceli naučiť viac o tom, ako ich využívať pre svoje vlastné liečenie, naučiť sa ako objaviť rytmus a ako sa cez hudbu prejaviť
tých, ktorí sa snažia vo svojom živote prekonávať bariéry a obmedzenia a radi by si otvorili nové obzory a možnosti v rôznych oblastiach života
tých, ktorých hudba napĺňa a radi sa pomocou nej dostávajú hlbšie k sebe
tých, ktorí potrebujú zažívať v živote viac radosti, uvoľnenia a ľudskej spolupatričnosti


Na workshope sa dozvieš a zažiješ:

- ako sa s hudbou a rytmom spojiť, ako si ho dovoliť prejaviť  a rozvíjať
- základy práce s rytmom
- pomocou jednoduchých hier zažiješ doslova vo vlastnom tele, ako  môžeš pomocou hudby vedome ovplyvňovať svoj momentálny stav
- základy a pravidlá skupinového hrania na rytmické nástroje 
- základné princípy hudobnej improvizácie
- základy techniky hry na africký bubon Djembe a základy tvorby jednotlivých rytmov typických pre tento nástroj, šamanský bubon
- pochopenie úlohy jednotlivca v hudobnom kolektíve, základy rytmického doprovodu a základy sólovej hry -„nájdenie si svojho miesta“
- ako intuitívne vnímať rytmus v hudbe - základy práce s rytmom, psychológia rytmu
- dôležitosť dychu počas hrania, základné dychové cvičenia na uvoľnenie tela a mysle
- dozvieš sa aj rôzne zaujímavosti zo sveta muzikoterapie, afrických   bubnov a intuitívneho vnímania rytmu
- terapeutický aspekt bubnovania, bubon ako nástroj komunikácie a sebavyjadrenia
- základy muzikoterapie - využitie liečivého potenciálu hudby a bubnovania
- súčasťou workshopu je aj zvuková relaxácia - SOUNDHEALING, kedy sa budete môcť ponoriť hlbšie do svojho vnútra za liečivých zvukov živej hudby
- spoločnú vedenú hudobnú jam session - BUBNOVAČKU
- e-ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY so zhrnutím obsahu workshopu s  množstvom inšpiratívnych linkov na rôzne videá či "vychytávky."


 Príspevok: v odporúčanej výške 75 EUR/ osoba. V príspevku je zahrnuté občerstvenie, lektorné a zapožičanie bubna.

 

Registrácia:

Pre platnú registráciu je potrebné uhradiť zálohu vo výške 30 EUR.

Po uhradení zálohy, resp. zaslaní dokladu o úhrade dostaneš všetky ďalšie organizačné inštrukcie.

V prípade, ak máš vlastný bubon a chceš si ho priniesť, samozrejme môžeš.

 

Zopár slov o lektorovi / skúsenosti a odborné znalosti:

JAVOR DIVOTVOR

(Mgr. Peter Javorský):

- absolvent 2-ročného certifikovaného systemického výcviku v hudobno - dramatických terapiách pod vedením Mgr., MgA. Zdenka Šimanovského, lektora UK, člena Muzikoterapeutickej asociácie ČR, Čs asociácie pre psychoterapiu, Čs asociácie systemických konštelácií a World Federation of Music Therapy,

- absolvent certifikovaného výcviku terapeutickej práce s tibetskými spievajúcimi miskami pod vedením Mariána Gliganiča z medzinárodnej školy SOUND YOGA International school of singing bowls & gongs,

- externý muzikoterapeut pre HENDICENTRUM v Piešťanoch - pomoc a podpora zdravotne znevýhodnených,

- zakladateľ občianskeho združenia NAKOPNI SA,  ktorý sa zameriava najmä na rozvoj ľudskej tvorivosti, osobnostný rozvoj a podporu holistického prístupu k zdraviu človeka, rozvoj muzikoterapie na Slovensku,

- pravidelný hosť na webinároch a prednáškach zameraných na vzdelávanie pedagógov v oblasti muzikoterapie na Slovensku,

- hudobné spolupráce (kapely/hudobníci): Boris Čellár & Woodpack Brothers, MAOK, Ukitas, Sara Portier, Thierry and Friends, Vejan, N3O, JUJU Planet Dub, Edibles,

- ďalšie hudobné projekty: ohňovo-bubnová show (Festival Atmosféra), Kolo Ohňa – spontánne hudobné jam sessions,

- projekt „zvukových kúpeľov“ – hudobná relaxácia na hodinách jogy, počas víkendových pobytov a kurzov

- vedenie hudobných workshopov (hudobné festivaly, firemné bubnovanie, spolupráca s inštruktormi Wim Hof Method),

- skúsenosti s tvorbou soundtracku k dokumentárnemu filmu a nahrávaním v hudobných štúdiách,

- vedenie súkromných hodín hry na africké Djembe a ďalšie perkusie

- dlhodobé skúsenosti s prácou na vlastnom tele (workout, fitness, otužovanie),

- aktívne otužovanie formou Metódy Wima Hofa (asistencia lektorom Wim Hof Method v rámci niekoľkých otužileckých pobytov),

- dlhoročné skúmanie a samoštúdium psychológie, dychu, pohybu, meditácie a metódy mindfulness

Podrobnosti
  • Dátum: 11 mar - 11 mar 2023
  • Čas: 10:00 - 19:00
  • Cena od:  €75.00
  • Kategória udalosti: 
Contact