Registrácia - podmienky a rezervačný poriadok

 • Na 12-týždňové  kurzy z našej ponuky sa môžete prihlásiť emailom na yogastudioknm@gmail.com, telefonicky, alebo online na webstránke v sekcii Rozvrh a online rezervácie. Miesto na kurze máte záväzne rezervované až po uhradení celej výšky kurzovného, najneskôr 7 kalendárnych dní pred prvým termínom kurzu. Kurzovné je potrebné uhradiť v hotovosti, priamo v Yoga Studiu.
 • Jednorazové vstupy, odhlasovanie z hodín a prihlasovanie na náhradky je možné urobiť online na našej webstránke v sekcii ONLINE ROZVRH/ REZERVÁCIE.
 • Na hodiny je z kapacitných dôvodov potrebné sa vopred registrovať.
 • Prvotnú registráciu ( vrátane vstupnej konzultácie ) môžete urobiť online na našej webstránke v sekcii ONLINE ROZVRH/ REZERVÁCIE, telefonicky alebo osobne v Yoga Studiu. Následne vám bude vytvorený účet, cez ktorý sa môžete prihlasovať a odhlasovať z hodín. Priamo v našom rozvrhu cvičenia uvidíte počet voľných miest na jednotlivých hodinách. 
 • Návštevníci s jednorazovým vstupom sa musia registrovať na KAŽDÚ hodinu.  Pri prihlásení  na hodinu sa vám platba odpočíta z kreditu, ktorý je minimálne 26 eur / čo predstavuje 4 predplatených hodín /. Prvotný kredit si môžete zakúpiť v Yoga Studiu. Nezabúdajte na pravidelné a včasné  zakúpenie kreditu. Platnosť kreditu je jeden rok od dátumu zakúpenia a je nevratný.
 • Pokiaľ ste sa už na hodinu zaregistrovali a nemôžete prísť, musíte sa odhlásiť  najmenej 6 hodín pred začiatkom hodiny. Vtedy sa vám odpočítaný kredit pripočíta naspäť. V opačnom prípade budeme registráciu považovať za objednávku a kredit vám bude odpočítaný.
 • V prípade predplateného kurzu Vaša účasť je stála.
 • Zaplatené kurzovné nevraciame. V prípade, že zo závažných dôvodov nemôžete navštevovať zaplatený kurz, takúto situáciu vyriešime dohodou o náhrade, resp. Vám ponúkneme inú možnosť čerpania vyplateného kurzovného.
 • Pokiaľ sa nemôžete predplatenej hodiny zúčastniť, zrušenie rezervácie je možné najneskôr 6 hodín pred začiatkom hodiny. Pokiaľ sa včas odhlásite, máte nárok si vymeškanú hodinu nahradiť.
 • Počas trvania kurzu máte možnosť si nahradiť 2 vymeškané hodinuy. Ak máte nárok na náhradku, táto možnosť vám bude ponúknutá pri nahlasovaní sa na hodiny. Voľné miesta na náhradu máte možnosť sledovať priamo na webstránke v aktuálnom rozvrhu. Za evidenciu vami vymeškaných hodín nezodpovedáme, nahrádzate si ich vo vlastnom záujme.
 • Náhradnú hodinu za kurz Detskej jogy si môže prísť čerpať rodič/príbuzný  na ktorúkoľvek hodinu pre dospelých.
 • Po dohovore je možné nastúpiť aj do prebiehajúceho kurzu, cena dohodou.
 • O každom prihlásení alebo odhlásení budete informovaní emailom.
 • Klient nemá nárok na vrátenie vstupného, ak sa rezervovanej hodiny nezúčastní, alebo včas nezruší rezerváciu.
 • Pokiaľ je hodina, na ktorú sa chcete registrovať plná, môžete sa na hodinu zapísať ako náhradník a pokiaľ sa miesto uvoľní, dostanete potvrdzujúci email.
 • Pokiaľ sa hodina z akýchkoľvek dôvodov ruší, budete informovaní a kredit vám bude pripočítaný naspäť. 
 • V nutných prípadoch je možné sa na hodinu nahlásiť alebo odhlásiť aj prostredníctvom telefónu alebo sms.
 • Vždy aktuálne ceny ponúkaných kurzov a cvičení nájdete v cenníkoch na našich internetových stránkach, prípadne priamo u nás telefonicky alebo v Yoga Studiu. Ak máte záujem o viac informácií, prosím, neváhajte nás kontaktovať.
 • Vykonaním rezervácie ( prihlásením sa na hodinu) súhlasíte s podmienkami a  prihlasovacím poriadkom Yoga Studia.
 • Yoga Studio si vyhradzuje právo otvoriť kurz vtedy, ak sa prihlási stanovený minimálny počet účastníkov kurzu, taktiež právo na zmenu lektora a čas kurzu vtedy, ak by v inom prípade nemohla poskytnúť tieto služby.
 • Online prihlasovanie zabezpečuje rezervačný systém Calendiari.