Zaregistrovaním sa na hodinu / kurz / akciu  súhlasíte s našim organizačným poriadkom, spracovaním Vašich osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom posielania noviniek a zároveň súhlasíte s cvičením na vlastnú zodpovednosť a s rešpektovaním zdravotných rád inštruktora.