Image
Balasana

Balasana - Dieťa

Príjemná relaxačná pozícia, ktorej presné prevedenie a to ako pôsobí na naše telo, nájdete na priložených obrázkoch.