Na čo sa môžete tešiť?

 

  • cez hry, riekanky, piesne a využívanie rôznych pomôcok si detičky ponaťahujú a rozhýbu telíčko

  • postupne sa učíme poznávať  telo, uvedomovať si jeho jednotlivé jeho časti, a rozvíjať koordináciu cez súhru rúk a nôh. Takto podporujeme nielen motoriku, ale aj rečové schopnosti a socializáciu a komunikáciu

  • rozvíjame chôdzu ( ako prevenciu nesprávnych pohybových vzorcov ) a  rovnováhu – zdokonaľujeme pohyb nielen vpred, ale aj vzad, bokom, s pomôckami, trénujeme preliezanie, podliezanie, prekračovanie,  a chodenie po rôznych prekážkach. Ako vzor využívame  zvieratká, ich chôdzu a zvuky.

  • učíme sa vyskakovať, preskakovať, zoskakovať a behať

  • rozvíjame sústredenie, uvoľnenie a spoluprácu v  kolektíve

  • zdokonaľujeme orientáciu v priestore a rytmus

  • praktickým cvičením podporujeme správny vývoj celého tela, vrátane chodidiel

  • podľa nálady detičiek :):):), časť hodiny venujeme aj  mamičkám, kedy sa zameriame na problematické potehotenské partie

 

Čaká vás príjemne využitý čas s vašim dieťatkom.

 

A keďže každé dieťatko je iné, veľmi dbáme na to, aby bola rešpektovaná osobnosť každého z nich. Preto, hoci sú detičkám ponúkané rôzne aktivity a cvičenia, neočakávame, že všetky deti sa hneď zapoja. Detičky do cvičenia nenútime.  Výsledok ich pozorovania a učenia sa nemusíme vidieť hneď na hodine, ale často najmä neskôr doma. Ide nám hlavne o príjemný a zmysluplne strávený čas s deťmi, prirodzené začlenenie do kolektívu a podporu zdravého vývinu detí. Od rodičov však očakávame plné nasadenie a zapojenie sa do aktivít, keďže najviac sa všetci učíme príkladom.